Historia OSP Bachowice

W kilku słowach

O Naszej Straży

Ochotniczą Straż Pożarną założono w 1928 roku.  „Trzeba było – tak przedstawia rzecz Franciszek Sieprawskipomyśleć o przyborach do gaszenia ognia i postarać się o fundusze”. W tamtych latach straż dostała zasiłek z T.U.Z. – 1300 zł, dołożono również z własnych pieniędzy 300 zł i zakupiono 50 m węża gaśniczego. Stare hełmy straży z Wadowic i Zatora zostały oczyszczone i wylakierowane. W roku 1938 zakupione zostały bluzy, pasy i czapki. Z zysku z zabaw, składek członkowskich i tradycyjnej „Kolędy” nabyto 2 osęki, 2 tłumice, a także dodatkowe 30 m węża z zasiłku P.Z.U.W. Tak przedstawiał się materiał bojowy ówczesnej straży pożarnej w Bachowicach. Śmiało stawano z nim do walki z żywiołem. Wodę czerpano zazwyczaj ze stawów znajdujących się przy gospodarstwach, pomagały przy tym osęki.

Ochotniczą Straż Pożarną założono w 1928 roku.  „Trzeba było – tak przedstawia rzecz Franciszek Sieprawskipomyśleć o przyborach do gaszenia ognia i postarać się o fundusze”. W tamtych latach straż dostała zasiłek z T.U.Z. – 1300 zł, dołożono również z własnych pieniędzy 300 zł i zakupiono 50 m węża gaśniczego. Stare hełmy straży z Wadowic i Zatora zostały oczyszczone i wylakierowane. W roku 1938 zakupione zostały bluzy, pasy i czapki. Z zysku z zabaw, składek członkowskich i tradycyjnej „Kolędy” nabyto 2 osęki, 2 tłumice, a także dodatkowe 30 m węża z zasiłku P.Z.U.W. Tak przedstawiał się materiał bojowy ówczesnej straży pożarnej w Bachowicach. Śmiało stawano z nim do walki z żywiołem. Wodę czerpano zazwyczaj ze stawów znajdujących się przy gospodarstwach, pomagały przy tym osęki. W następnych latach sprawa gaszenia ognia napotyka przeszkody, gdyż gospodarze zasypują stawki i budują studnie, w których brakuje odpowiedniej ilości wody do pompowania i gaszenia pożaru. Pod naciskiem policji udaje się ściągać do pomocy przy dostarczaniu wody miejscowych gapiów, lecz brak chęci do pracy powoduje, że znikają prędzej, niż zgaśnie ogień.

Problemy straży nie ograniczały się tylko do braku wody. Pracę pożarniczą OSP paraliżowało również brak Remizy Strażackiej i wystarczającej ilości i sprzętu pożarniczego. Dopiero w 1938 roku zakupiono wóz pogotowia konnego na drewnianych kołach z ręczną sikawką i obsadą na 12 osób.

26 lat później rozpoczęto
budowę Remizy Strażackiej

Wówczas prezesem straży w Bachowicach był dh Franciszek Sieprawski, a następnie dh Tadeusz Szarek, natomiast stanowisko naczelnika i zaopatrzeniowca piastował dh Władysław Gołba. Fundusze na budowę remizy otrzymano z Urzędu Gminy Spytkowice oraz Komendy Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wadowicach, gdzie komendantem był płk. Tadeusz Biskup. Również na budowę przeznaczono pieniądze zebrane z „Kolędy” i z zysku z festynów i zabaw. Wszystkie prace zostały wykonane przez druhów jak również przez mieszkańców nie zrzeszonych w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Oficjalne otwarcie Remizy nastąpiło w 1973 roku.

 

Pierwszy samochód marki Lublin został przekazany straży przez Urząd Gminy Spytkowice. Karosaż został wykonany z własnych środków przez druhów strażaków. W 1978 roku z okazji 50-lecia powstania jednostki OSP dostaje Sztandar ufundowany przez mieszkańców wioski i strażaków. Rok później Urząd Gminy przekazuje samochód marki Star-20. W 1985 roku po usilnych staraniach prezesa dh Tadeusza Szarek i naczelnika dh Władysława Gołba, jak również przy dużym zaangażowaniu Komendanta Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wadowicach płk. Tadeusza Biskup został przekazany jednostce nowy samochód marki Żuk w pełni przygotowany do działań gaśniczych. Z okazji 65-lecia powstania OSP Bachowice nowy Sztandar zostaje odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W późniejszych latach

Pod koniec XX wieku w 2000 roku została utworzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), która po dzień dzisiejszy uczestniczy w różnego rodzaju olimpiadach, zawodach sportowo-pożarniczych oraz wydarzeniach kulturalnych w miejscowości jak i na terenie całej gminy.

Komendant Powiatowy Państowej Straży Pożarnej Pan st. kpt. mgr Paweł Kwarciak w 2003 r. przekazał naszej jednostce samochód oświetleniowy marki Żuk-Son, który służy nam do dnia dzisiejszego i jest bardzo przydatny w czasie nocnych akcji ratowniczo-gaśniczych. W tym samym roku nasza jednostka obchodziła 75-lecie powstania i została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W 2005 roku zakupiony został w Niemczech samochód gaśniczy marki MERCEDES-GBA. Fundusze na zakup zbierane były przez kilka lat chodząc po „Kolędzie” oraz organizując festyny i zabawy.

Bardzo duży wkład finansowy uzyskany został dzięki Wójtowi Gminy Spytkowice Pani Łucji Molenda, Radnym Gminy Spytkowice oraz Czlonkom Rady Sołeckiej w Bachowicach. Samochód posiada zbiornik wodno-pianowy oraz dwa urządzenia szybkiego natarcia, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie akcji ratowniczo-gaśniczej. Po zakup samochodu do Niemiec poświęcając swój czas udali się druchowie: dh Stanisław Pióro, dh Piotr Orkisz, dh Tadeusz Dębski, dh Marian Szarek, dh Alojzy Majeran.

W 2006 roku Komendant PSP w Wadowicach Pan st. kpt. mgr Paweł Kwarciak przekazał dla naszej jednostki samochód operacyjny marki Fiat Uno, który wykorzystywany jest do przewozu strażaków przy większych akcjach ratowniczych, a szczególnie przy akcjach powodziowych które w ostatnich latach nawiedzają tereny naszej gminy.

Dzięki Członkom Rady Sołeckiej w Bachowicach, która sfinansowała zakup materiałów, druhowie strażacy wybudowali estradę, która służy całej społeczności i jest wykorzystywana do prowadzenia imprez kulturalnych oraz rozrywkowych.

 

W 2007 roku dzięki Wójtowi Gminy Pani Łucji Molenda, Radnym Gminy Spytkowice i Członkom Rady Sołeckiej zakupione zostały dwa aparaty ochrony dróg oddechowych FENZY. Zostało również zakupione urządzenie selektywnego alarmowania, które skraca czas powiadamiania strażaków o zaistniałym zdarzeniu. Następnym zakupem był zakup narzędzi hydraulicznych typu LUCAS, czyli tzw. nożyc życia. Sprzęt ten wykorzystywany jest przy wypadkach drogowych i katastrofach budowlanych. W tym samym roku również została wyremontowana świetlica dla MDP. Bardzo ważnym wydarzeniem w całej historii jednostki było wstąpienie do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, co świadczy o tym że nasza jednostka posiada odpowiedni sprzęt i wyszkolonych strażaków do jego obsługi. W 2008 roku Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach Pan st. kpt. mgr Paweł Kwarciak przekazał naszej jednostce samochód terenowy marki HONKER który zostanie wykorzystany jako samochód specjalny ratownictwa drogowego.